Je matcha prospěšná našemu zdraví?

Proslulý japonský zelený práškový čaj matcha se stal známým po celém světě jako typická součást tradičního čajového obřadu. Velmi dobře známo je i jeho tisíciletí propojení s běžným životem buddhistických chrámů nebo jeho spojení s japonskými samuraji, kteří u něj hledali odpočinek od každodenních starostí. Matchu předchází pověst čaje vhodného pro chvíle hluboké meditace. Mnohem méně známým faktem je, že kromě chvil klidu samurajové matchu popíjeli krátce před bojem. Matcha nejenže zklidňuje, ale dodává lidskému tělu potřebnou dávku energie a vybudí ho k ještě větším výkonům. I proto se konzumenti matchy po celém světě rekrutují z řad vyznavačů tradičního čajového obřadu, ale také se jedná o vyznavače zdravého životního stylu.

Zde je nutno uvést, že vyznavači zdravého životního stylu matchu vyhledávají oprávněně. Stačí totiž připomenout příběh, který stojí za rozšířením matchy mimo hranice Číny, která je její dávnou vlastí. Ve starověké Číně byla jednou z nejvíce rozšířených cest k uchovávání síly léčivých bylin podoba prášku. Většina tehdejších léčivých přípravku tedy mezi lid putovala rozdrcena na prášek a výjimkou nebyl ani čaj matcha. Ve starověké Číně se matcha považovala za vynikající lék proti horečkám a zánětům, který nemocné a vyčerpané tělo dokázala přirozeně pročistit a rychle obnovit jeho sílu.

O několik století později se k zkušenostem starověké civilizace přidávají závěry klinických studií, které mnoho postřehů čínské medicíny jen potvrzují. Nejzásadnější kladné účinky pravidelného popíjení matchy jsou z velké části odrazem toho, že matcha se řadí k zeleným čajům. Ale na rozdíl od obyčejných zelených čajů zde máme nápoj, u něhož se následkem specifického způsobu produkce a vlastní přípravy zintenzivnily jeho léčebné účinky.

Hlavní důvod se dá označit za relativně jednoduchý. Na rozdíl od klasické přípravy zeleného čaje se zde, místo přelití čajových lístků horkou vodou a jejich následného vyjmutí z nálevu, čajový prášek rozmíchá s vodou a následnou tekutinu vypijeme celou. Z toho důvodu lidský organismus může mnohem lépe získat a zužitkovat větší množství příznivých látek, které se v zeleném čaji nachází. Snad nejvýraznější projevení této výhody najdeme u antioxidantů, což jsou důležité látky, které stojí za zpomalováním lidského stárnutí, zlepšením fyzické kondice a mnohem efektivnějším spalování tuků. Laboratorní výzkumy zjistily, že matcha obsahuje přibližně čtrnáctkrát tolik antioxidantů, než kolik se jich nachází v borůvkách, nebo desetkrát více antioxidantů, než kolik jich má obyčejný zelený čaj. Další statistický rozdíl nalezneme při porovnání účinků zeleného čaje a matchy, co se intenzity tělesného spalování tuků týká. Obyčejný zelený čaj tento proces dokáže zintenzivnit přibližně o deset procent, zatímco v případě matchy jde rovnou o čtyřicet procent.

Na začátku jsme se zmínili o tom, že japonští samurajové se v náročné době před bojem s oblibou posilovali šálkem čaje matcha. Není se proto proč divit, že i potenciál tohoto čaje co do posílení vytrvalosti, se stal předmětem vědeckých studií. Jejich výsledkem bylo, že šálek čaje matcha před těžkým cvičením, nebo obecně před fyzickou aktivitou, dokáže stimulovat činnost kardiovaskulárního systému a s tím zvyšovat odolnost a vytrvalost lidského organismu.

Matcha na rozdíl od běžného zeleného čaje neobsahuje skoro žádný kofein, což také lidskému organismu pomáhá. Získaná energie tím pádem není vykoupena nežádoucími efekty kofeinové stimulace organismu.